« 5Moj 24:6 5 Księga Mojżeszowa 24:7 5Moj 24:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędzieli popadnion człowiek nękąję brata swego z synow israelskich a przedałby ji, a wziął pieniądze, taki zabit będzie, i wyniesiesz złość z pośrodka twego.
2.WUJEK.1923Jeźliby się nalazł człowiek, namawiający brata swego z synów Izraelowych, a przedawszy go wziąłby pieniądze: będzie zabit, a odejmiesz złe z pośród siebie.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto był znalezion, coby ukradł człowieka z braci swej, synów Izraelskich, a handlowałby nim, i sprzedał go, tedy umrze on złodziej, i odejmiesz złe z pośrodku siebie.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli znajdzie się człowiek, który porwał kogoś ze swych braci, z synów Izraela, i handluje nim lub go sprzedał, to ten złodziej poniesie śmierć; tak usuniesz zło spośród siebie.
5.CYLKOWJeżeliby zdybano człowieka, który ukradł kogokolwiek z braci swoich, z synów Israela, i zapanował nad nim, i sprzedał go: umrze wtedy złodziej taki; i wyplenisz zło z pośród siebie.
6.KRUSZYŃSKIGdyby natrafiono na człowieka, który porwał jednego z braci swoich, ze synów Izraela i uczyniłby go niewolnikiem, albo sprzedałby go, porywacz śmiercią umrze. Usuniesz zło zpośród siebie.
7.MIESESJeśli znajdzie się ktokolwiek, któryby osobę ukradł z braci swoich, Synów Izraela i zawładnąłby nim, lub sprzedałby go, – niech ów złodziej zemrze, a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli znajdą człowieka porywającego kogoś ze swych braci, z Izraelitów - czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy też go sprzeda taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie.
9.BRYTYJKAJeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie śmierć i wytępisz zło spośród siebie.
10.POZNAŃSKAGdyby odkryto, że ktoś porwał jednego ze swych współbraci - spośród synów Izraela - i obchodził się z nim brutalnie albo sprzedał go, ten złodziej musi ponieść śmierć. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli jakiś człowiek porwie jednego ze swych braci Izraelitów i uczyni go swoim niewolnikiem albo sprzeda, to taki złoczyńca powinien być ukarany śmiercią. W ten sposób usuniecie zło spośród was.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli złapano człowieka, który ukradł kogokolwiek ze swoich braci, z synów Israela, i nad nim zapanował oraz go sprzedał wtedy taki złodziej umrze; wyplenisz zło spośród siebie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli znajdzie się u ciebie ktoś, kto porwie kogoś ze swoich braci, z synów Izraela, zniewoli go i sprzeda, to porywacz poniesie śmierć - i tak wyplenisz tę niegodziwość spośród siebie.