« 5Moj 24:7 5 Księga Mojżeszowa 24:8 5Moj 24:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPStrzeż się pilnie, aby nie wszedł w ranę trędowatą, ale wszytko uczynisz, cożkoli nauczą cię kapłani z Lewi pokolenia, podle tego, jakożem jim przykazał, pilnie wypełnisz.
2.WUJEK.1923Strzeż pilnie, abyś nie wpadł w zarazę trądu, ale uczynisz wszystko, czegokolwdek cię nauczą kapłani rodu Lewitskiego według tego, jakom im przykazał, i wypełnisz z pilnością.
3.GDAŃSKA.1881Strzeż się zarazy trądu, a przestrzegaj pilnie, żebyś czynił wszystko, czego was nauczą kapłani Lewitowie; jakom im rozkazał, przestrzegać tego, i czynić to będziecie.
4.GDAŃSKA.2017Uważaj na plagę trądu, aby pilnie przestrzegać i czynić wszystko, czego was uczą kapłani Lewici. Dopilnujcie wypełnienia tego, co im nakazałem.
5.CYLKOWBądź przezornym wobec zarazy trądu, abyś przestrzegał ściśle, i spełniał wszystko, co wskażą wam kapłani, Lewici; jakom przykazał im, starajcie się spełniać.
6.KRUSZYŃSKIWystrzegaj się plagi trądu; zachowując dokładnie i wypełniając wszystko, o czem was pouczyli kapłani lewiccy; będziecie przestrzegać wszystkiego, co wam nakazali, aby wypełnić.
7.MIESESMiej się na baczności co do plagi trądu, ażebyś przestrzegał bardzo i wykonywał, – zgodnie z wszystkiem, jak was będą pouczali kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewiego], – tak, jak Ja przykazałem im, – będziecie przestrzegali wykonywać.
8.TYSIĄCL.WYD5Bardzo pilnie uważaj na plagę trądu, aby uczynić wszystko, o czym was pouczą kapłani-lewici. Co im zleciłem, tego pilnie będziecie przestrzegali.
9.BRYTYJKAW wypadku zarazy trądu dbaj o to, aby przestrzegać bardzo starannie wszystkiego, czego was uczą kapłani z rodu Lewitów. Będziecie starannie spełniać to, co im przykazałem.
10.POZNAŃSKAWystrzegajcie się plagi trądu, usilnie starając się wypełnić to wszystko, o czym was pouczyli kapłani-Lewici. Wiernie wypełniajcie więc to, co im nakazałem.
11.WARSZ.PRASKAMiejcie się bardzo na baczności przed plagą trądu, starannie przestrzegając tego wszystkiego, co wam nakazują kapłani – lewici, i wprowadzając to w życie. Będziecie wykonywali dokładnie wszystko, co Ja im nakazałem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź przezornym wobec zarazy trądu, byś ściśle przestrzegał oraz spełniał wszystko, co wam wskażą kapłani, Lewici, jak im przykazałem; strzeżcie tego i czyńcie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDopilnuj, by w czasie plagi trądu z uwagą przestrzegać wszystkich pouczeń kapłanów Lewitów. Zadbajcie o to, by postępować zgodnie z tym, co im przykazałem.