« DzA 11:19 Dzieje Apostolskie 11:20 DzA 11:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:20) Lecz byli niektórzy znich mężowie Cypryiscy i Kireneyscy, którzy wszedszy do Antyochij mówili ku Greczynom opowiedając pana Jesusa.
2.WUJEK.1923A byli niektórzy z nich mężowie Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy gdy weszli do Antyochii, mówili i do Greków, opowiadając Pana Jezusa.
3.RAKOW.NTA byli niektórzy z nich mężowie Cypryiczycy i Cyreneyczycy, którzy wszedszy do Antyochiey, mówili do Greckich Żydów, opowiedając Pana Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881A byli niektórzy z nich mężowie z Cypru i z Cyreny, którzy przyszedłszy do Antyjochii, mówili Grekom, opowiadając Pana Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017A niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli do Antiochii, mówili do hellenistów, głosząc Pana Jezusa.
6.JACZEWSKIMiędzy tymi wygnańcami byli mieszkańcy Cypru i Cyreny. Przybywszy oni do Antiochii weszli w rozmowę z Grekami i opowiadali im o Panu Jezusie,
7.SZCZEPAŃSKIAle byli między nimi niektórzy Cypryjczycy i Cyrenejczycy; oni to, przybywszy do Antyochii, zaczęli przemawiać nawet do Hellenistów, głosząc Pana Jezusa.
8.DĄBR.WUL.1973A niektórzy spomiędzy nich, Cypryjczycy i Cyrenejczycy, gdy przybyli do Antiochii, przemawiali i do Greków, zwiastując Pana Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961A pomiędzy nimi byli niektórzy Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy przybywszy do Antiochii, przemawiali także do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie.
10.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.
11.BRYTYJKANiektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami; ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie.
12.POZNAŃSKAWśród nich znajdowali się Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy po przybyciu do Antiochii przemawiali także do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie.
13.WARSZ.PRASKANiektórzy z nich pochodzili zresztą z Cypru i z Cyreny. To właśnie oni, po przybyciu do Antiochii, przemawiali do Greków opowiadając im Dobrą Nowinę o Panu Jezusie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale byli niektórzy z nich, mężowie Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy przyszli do Antiochii oraz mówili do hellenistów, głosząc dobrą nowinę Pana Jezusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZa to niektórzy, pochodzący z Cypru i Cyreny, po przybyciu do Antiochii zaczęli rozmawiać również z Grekami i głosić im dobrą nowinę o Panu Jezusie.
16.TOR.NOWE.PRZ.A niektórzy z nich byli ludźmi z Cypru i z Cyreny; ci weszli do Antiochii, przemawiali też do hellenistów, głosząc dobrą nowinę Pana Jezusa.