« DzA 11:20 Dzieje Apostolskie 11:21 DzA 11:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:21) I była ręka pańska znimi, wielki też poczet uwierzywszy nawrócił się do Pana.
2.WUJEK.1923I była z nimi ręka Pańska, i wielki poczet tych, co uwierzyli, nawrócił się do Pana.
3.RAKOW.NTI była ręka Pańska z nimi; a wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana.
4.GDAŃSKA.1881A była z nimi ręka Pańska, a wielki poczet uwierzywszy, nawrócił się do Pana.
5.GDAŃSKA.2017I była z nimi ręka Pana, a wielka ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
6.JACZEWSKIktóry ich wspierał swą mocą, tak iż wielu weń uwierzyło i nawróciło się do niego.
7.SZCZEPAŃSKIA ręka Pańska była z nimi, wielka też liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
8.DĄBR.WUL.1973I była z nimi ręka Pańska, a wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana.
9.DĄBR.GR.1961I była z nimi ręka Pańska, a wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana.
10.TYSIĄCL.WYD5A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
11.BRYTYJKAI ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana.
12.POZNAŃSKAA ręka Pańska była z nimi, wielka bowiem liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
13.WARSZ.PRASKAA ręka Pańska była z nimi, tak że wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto była wśród nich ręka Pana, a wielka liczba uwierzyła oraz zwróciła się do Pana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPan ich w tym wspomagał, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego.
16.TOR.NOWE.PRZ.I była z nimi ręka Pana i wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana.