« DzA 11:22 Dzieje Apostolskie 11:23 DzA 11:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:24) Który przyszedszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się, i napominał wszech (aby) przedsięwzięciem serca trwali przy panu.
2.WUJEK.1923Który przyszedłszy i łaskę Bożą oglądawszy, uradował się i upominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serdecznem trwali w Panu.
3.RAKOW.NTKtóry przyszedszy, i ujźrzawszy łaskę Bożą, uweselił się, i napominał wszytkich aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu.
4.GDAŃSKA.1881Który tam przyszedłszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu.
5.GDAŃSKA.2017Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu.
6.JACZEWSKITen, gdy tam przybył i wszystko sprawdził, z radością dziękował Bogu i zachęcał wszystkich, aby wytrwali w wierności Panu, jak to zamierzali,
7.SZCZEPAŃSKIA gdy przybył i przekonał się o łasce Bożej, uradował się: i zachęcał wszystkich, by w Panu wytrwali w postanowieniach swego serca;
8.DĄBR.WUL.1973A gdy przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby wytrwali w postanowieniu swego serca.
9.DĄBR.GR.1961A gdy przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, by szczerym sercem trwali w wierności Panu.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;
11.BRYTYJKAKtóry, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu.
12.POZNAŃSKAGdy przybył tam i zobaczył działanie łaski Bożej, uradował się; zachęcał też wszystkich, by całym sercem wytrwali przy Panu,
13.WARSZ.PRASKAktóry gdy przybył tam i sam naocznie przekonał się o działaniu łaski Bożej, uradował się bardzo. Zachęcał też wszystkich, żeby całym sercem trwali przy Panu,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten kiedy przybył oraz zobaczył łaskę Boga, uradował się oraz zachęcał wszystkich, aby postanowieniem serca pozostawać przy Panu;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten, gdy tam przybył, widząc łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby w postanowieniu serca trwali przy Panu.