« DzA 11:23 Dzieje Apostolskie 11:24 DzA 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:25) Iż był mąż dobry i pełem ducha świętego i wiary, i przystał tłum wielki ku panu.
2.WUJEK.1923Albowiem był mąż dobry i pełen Ducha Ś. i wiary. I przystała rzesza obfita ku Panu.
3.RAKOW.NTAbowiem był mąż dobry, i pełen Ducha świętego i wiary; i przystał tłum nie mały do Pana.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem był mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło wielkie mnóstwo Panu.
5.GDAŃSKA.2017Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I przybyło Panu mnóstwo ludzi.
6.JACZEWSKIbo był to mąż dobry, pełen Ducha świętego i wiary. Wielka tam rzesza ludu przystała do Pana.
7.SZCZEPAŃSKIbo był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana.
8.DĄBR.WUL.1973Był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana.
9.DĄBR.GR.1961Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana.
10.TYSIĄCL.WYD5był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.
11.BRYTYJKABył to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana.
12.POZNAŃSKAbył bowiem człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Bardzo wielu też uwierzyło w Pana.
13.WARSZ.PRASKAbędąc sam człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Wielka liczba ludzi przyłączyła się wtedy do Pana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem był mężem odpowiednim, pełnym Ducha Świętego i wiary. Tak został przypisany Panu liczny tłum.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBył on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana.
16.TOR.NOWE.PRZ.Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego, i wiary. I została przyłączona do Pana wielka rzesza ludzi.