« Iza 19:12 Księga Izajasza 19:13 Iza 19:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zgłupiały książęta Tanejskie, uschły książęta Memphejskie, zwiedli Egipt, węgieł ludów jego.
2.GDAŃSKA.1881Zgłupieli książęta Soańscy, zwiedzieni są książęta Nofscy; zwiedli Egipt przedniejsi w pokoleniu jego.
3.GDAŃSKA.2017Zgłupieli książęta Soanu, zwiedzeni są książęta Nof; zwiedli Egipt naczelnicy jego rodów.
4.CYLKOWOmamieni są książęta Coanu, obłąkani książęta Nofu, a zwodzą Micraim naczelnicy plemion jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Zgłupieli książęta Soan, mylą się książęta z Nof, zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów.
6.BRYTYJKAZgłupieli książęta Soanu, obałamuceni są książęta Memfisu, na manowce sprowadzili Egipt naczelnicy jego okręgów.
7.POZNAŃSKAZgłupieli książęta Coanu, łudzą się władcy Memfisu; zwodzą Egipt namiestnicy jego plemion.
8.WARSZ.PRASKAPrawdziwi głupcy – ci książęta Soanu, głowy potracili możnowładcy z Nof, przywódcy pokoleń oszukali Egipt.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Omamieni są książęta Coanu, obłąkani książęta Nofu; Micraim zwodzą naczelnicy jego plemion.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITStracili rozum książęta Soanu, książęta Memfis ulegli zwiedzeniu, naczelnicy rodów sprowadzają Egipt na manowce!