« Iza 19:21 Księga Izajasza 19:22 Iza 19:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I skarze Pan Egipt karaniem, i uzdrowi go, i nawrócą się do Pana, i da się im ubłagać, i uleczy je.
2.GDAŃSKA.1881A tak uderzy Pan Egipt, aby go zbiwszy uzdrowił go; bo się nawrócą do Pana, a on się im da ubłagać, i uzdrowi ich.
3.GDAŃSKA.2017A PAN uderzy Egipt, uderzy go i uzdrowi. Oni nawrócą się do PANA, a on da się im ubłagać i uzdrowi ich.
4.CYLKOWI tak uderzy Wiekuisty Micraim, uderzając i lecząc, a gdy się nawrócą do Wiekuistego, da się im ubłagać i uzdrowi ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Choć Pan ciężko dotknie Egipcjan, to przecież ich uzdrowi; oni zaś nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy.
6.BRYTYJKAA gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich.
7.POZNAŃSKAJahwe dotknie [wprawdzie] Egipt ciosem, ale gdy się nawrócą do Jahwe, da się im ubłagać i uleczy ich.
8.WARSZ.PRASKAI wtedy to uleczy Pan tych spośród Egipcjan, których doświadczył zbyt surowo, a oni nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uzdrowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak WIEKUISTY uderzy Micraim – uderzając i lecząc; a kiedy się nawrócą do WIEKUISTEGO – da im się ubłagać oraz ich uzdrowi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA PAN będzie uderzał Egipt, uderzał i leczył. Wówczas zawrócą do PANA, a On da im się przebłagać - i uleczy ich.