« Iza 19:22 Księga Izajasza 19:23 Iza 19:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień będzie droga z Egiptu do Assyryjczyków, i wnidzie Assyryjczyk do Egiptu, a Egiptczyk do Assyryjczyków, i będą służyć Egiptyanie Assurowi.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego będzie gościniec z Egiptu do Assyryi, i będą chodzić Assyryjczycy do Egiptu, a Egipczanie do Assyryi, i będą służyć Panu Egipczanie z Assyryjczykami.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu będzie droga z Egiptu do Asyrii i Asyryjczyk będzie chodzić do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie będą służyć z Asyryjczykami.
4.CYLKOWDnia onego będzie gościniec z Micraimu do Aszuru, i chodzić będzie Aszur do Micraim, a Micraim do Aszuru, i służyć będą Wiekuistemu Micraim i Aszur.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień stanie otworem droga z Egiptu do Asyrii. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii. Lecz Egipt służyć będzie Asyrii.
6.BRYTYJKAW owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii: Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu.
7.POZNAŃSKAW ów dzień istnieć będzie szlak [wiodący] z Egiptu do Asyrii; Asyryjczycy przybędą do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii. Egipt z Asyrią służyć będą [Jahwe].
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych będzie znana droga, prowadząca z Egiptu do Asyrii. I tak Asyryjczycy przybędą do Egiptu a Egipcjanie do Asyrii. Lecz Egipcjanie staną się sługami Asyryjczyków.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia będzie droga z Micraimu do Aszuru, więc Aszur będzie chodził do Micraimu, a Micraim do Aszuru; Micraim i Aszur będą służyć WIEKUISTEMU.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu między Egiptem a Asyrią przebiegać będzie trakt. Asyryjczycy przybędą nim do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii, i będą służyli - Egipt z Asyrią.