« Iza 15:9 Księga Izajasza 16:1 Iza 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ześlij, Panie! baranka panującego ziemi, z skały pustynie do góry córki Syonskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Poślijcie baranki Panującemu nad ziemią, od skały aż do pustyni, do góry córki Syońskiej.
3.GDAŃSKA.2017Poślijcie baranki, władcy ziemi, od Sela aż do pustyni, do góry córki Syjonu.
4.CYLKOWPrzesyłajcie baranki do władcy kraju, z Sela przez pustynię do wzgórza córy Cyonu.
5.TYSIĄCL.WYD5Poślijcie baranka dla władcy krainy, drogą przez pustynię do góry Córy Syjonu!
6.BRYTYJKAPoślijcie w darze baranki władcy kraju, z Seli przez pustynię do góry córki syjońskiej!
7.POZNAŃSKAPoślijcie baranka panującemu nad krajem, od Sela poprzez pustynię, na górę Córy Syjonu!
8.WARSZ.PRASKAPoślijcie baranki w darze dla władcy tej krainy od skały w kierunku pustyni aż do wzgórza córki Syjonu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przysyłajcie baranki do Władcy ziemi, z Sela, poprzez pustynię, do wzgórza córy Cyonu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPoślijcie barana władcy ziemi, z Seli ku pustyni, na górę córki Syjonu!