« Iza 16:10 Księga Izajasza 16:11 Iza 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego brzuch mój nad Moabem jako cytra brzmieć będzie, a wnętrzności moje nad murem z wypalonéj cegły.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego brzmią wnętrzności moje nad Moabem jako lutnia, a trzewa moje nad Kircharesem.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego moje wnętrze będzie jęczeć nad Moabem jak harfa, a moje serce nad Kir-Chares.
4.CYLKOWPrzeto trzewa moje nad Moabem jako cytra rozbrzmiewają, a wnętrze moje nad Kir-Chares.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego trzewia me jęczą, jak cytra, nad Moabem, i moje wnętrze nad Kir-Chares.
6.BRYTYJKADlatego moje wnętrze jęczy nad Moabem jak lutnia, a moje serce nad Kir-Chareset.
7.POZNAŃSKADlatego drży moje wnętrze nad Moabem jak cytra i moje serce - nad Kir-Cheres. [...]
8.WARSZ.PRASKATak więc całe me wnętrze nad Moabem z bólu jęczy jak cytra a i ból ma wielki w sobie z powodu Kir – Chares.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nad Moabem me trzewia rozbrzmiewają jak cytra, a moje wnętrze nad Kir–Chares.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego me wnętrze jak lutnia jęczy nad Moabem, me serce boleje nad Kir-Chareset.