« Iza 16:13 Księga Izajasza 16:14 Iza 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz rzekł Pan, mówiąc: Przez trzy lata, jako lata najemnicze, odjęta będzie sława Moab nad wszystkim ludem wielkim: a zostanie mały i lichy i niewielki.
2.GDAŃSKA.1881Ale teraz powiedział Pan, mówiąc: Po trzech latach, jakie są lata najemnicze, sława Moabowa zelżona będzie ze wszystką zgrają jego wielką, a ostatek jego lichy, maluczki i mdły będzie.
3.GDAŃSKA.2017Ale teraz PAN powiedział: Po trzech latach, liczonych jak lata najemnika, chwała Moabu zostanie wzgardzona wraz z całym jego wielkim tłumem, a jego resztka będzie bardzo mała i bezsilna.
4.CYLKOWA teraz rzecze Wiekuisty w tych słowach: Za trzy lata, jako lata najemnika, a zelżoną będzie sława Moabu wraz z całym tym tłumem licznym, a szczątek będzie mały, lichy, nieznaczny.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz zaś tak oświadcza Pan: Za trzy lata, takie jak są lata najemnika, za nic poczytana będzie chwalebna moc Moabu z całą jego mnogą ludnością, a jego ostatki będą nikłe, słabe, nic nie znaczące.
6.BRYTYJKALecz teraz mówi Pan tak: Dokładnie za trzy lata, obliczone ściśle jak lata najemnika, będzie chwała Moabu mimo jego wielkiej liczebności wzgardzona, a resztka będzie bardzo mała i bez znaczenia.
7.POZNAŃSKATeraz zaś tak rzecze Jahwe: - W ciągu trzech lat, które by można przyrównać do lat służby najemnika, upadnie potężna chwała Moabu wraz z całym [jego] wielkim tłumem, a reszta - nikła i nieznaczna - nie odzyska [już] swej siły.
8.WARSZ.PRASKATeraz zaś Pan oznajmia: Za trzy lata, takie jak lata najemnego robotnika, ta dumna potęga Moabu, przestanie istnieć, mimo, że składa się z tak wielu ludów. Jej resztki będą bardzo niewielkie, słabe i bez żadnego znaczenia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz WIEKUISTY mówi w tych słowach: Za trzy lata, jak lata najemnika, zelżoną będzie sława Moabu wraz z całym tym licznym tłumem; zaś jego szczątek będzie mały, lichy oraz nieznaczny.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz jednak PAN mówi tak: Za trzy lata, liczone jak lata najemnika, upadnie chwała Moabu mimo całej jego wielkiej armii, a reszta będzie bardzo mizerna i bez znaczenia.