« Iza 16:5 Księga Izajasza 16:6 Iza 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słyszeliśmy pychę Moab, pyszny jest bardzo: pycha jego i hardość jego i zagniewanie jego większe, niż moc jego.
2.GDAŃSKA.1881Lecz słyszeliśmy o pysze Moabowej, że bardzo pyszny jest, o hardości, i wyniosłości jego, i o zapalczywości jego; wszakże nie przyjdą do skutku zamysły jego.
3.GDAŃSKA.2017Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny, o jego zuchwałości, wyniosłości i gniewie. Lecz jego zamiary nie dojdą do skutku.
4.CYLKOW"Słyszeliśmy o dumie Moabu, dumnego bardzo, o pysze i wyniosłości i zuchwałości jego, o nieuzasadnionych wymysłach jego".
5.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliśmy o pysze Moabu, że pyszny bez granic, o jego zuchwałości i dumie, i popędliwej złości; niesłuszne są jego przechwałki.
6.BRYTYJKASłyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny, o jego wyniosłości, o jego dumie i złości, i że bezpodstawna jest jego chełpliwość.
7.POZNAŃSKAZnaliśmy pychę Moabu, wybujałe zarozumialstwo, jego dumę i butę, jego zuchwałość bez granic; próżna jest jego chełpliwość.
8.WARSZ.PRASKAPoznaliśmy już pychę Moabu, i wyniosłość nigdzie nie spotykaną i zuchwałość i dumę i zarozumiałość i wszystkie niesłuszne przechwałki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliśmy o dumie Moabu, który jest bardzo dumny; o pysze, wyniosłości i jego zuchwałości, o nieuzasadnionych jego wymysłach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszeliśmy o pysze Moabu! Zarozumiały on bardzo! Lecz jego wyniosłość, pycha i buta to puste przechwałki!