« DzA 14:9 Dzieje Apostolskie 14:10 DzA 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł wielkim głosem wstań na nogi twoje prosto, i skakał, i chodził.
2.WUJEK.1923(14:9) Rzekł głosem wielkim: Wstań na nogi twoje prosto. I wyskoczył i chodził.
3.RAKOW.NTRzekł wielkim głosem: Wstań na nogi twoje prosto! I wyskoczył i chodził.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł wielkim głosem: Stań prosto na nogi twoje; i wyskoczył i chodził.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.
6.JACZEWSKI(14:9) rzekł przeto głośno do niego: "Wstań i idź prosto". I wyskoczył on chromy i chodził.
7.SZCZEPAŃSKI(14:9) rzekł doniosłym głosem: Wstań prosto na nogi swe! A on zerwał się i chodził swobodnie.
8.DĄBR.WUL.1973(14:9) rzekł głosem wielkim: Wstań prosto na nogi swoje. A on zerwał się i chodził.
9.DĄBR.GR.1961głośno zawołał: Wstań prosto na nogi! A on zerwał się i zaczął chodzić.
10.TYSIĄCL.WYD5zawołał głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.
11.BRYTYJKAOdezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził.
12.POZNAŃSKApowiedział donośnym głosem: "Stań prosto na nogach!", a on poderwał się i zaczął chodzić.
13.WARSZ.PRASKAzawołał donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się natychmiast – i zaczął chodzić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zatem powiedział wielkim głosem: Stań wyprostowany na swoich nogach. Więc podskoczył i chodził.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzawołał do niego: Stań prosto na nogi! Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Powiedział potężnym głosem: Stań prosto na swoje nogi! A on poderwał się i zaczął chodzić.