« DzA 14:12 Dzieje Apostolskie 14:13 DzA 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Offiarnik lepak Jowiszów, który był przed miastem ich, byki i wieńce przed wrota przyprowadziwszy z tłumami chciał offiarować.
2.WUJEK.1923(14:12) A kapłan Jowiszów, który był przed miastem, woły i wieńce do wrót przyniósłszy, chciał z ludem ofiarować.
3.RAKOW.NTA Ofiarownik Jowiszów który był przed miastem ich, cielce i wieńce do wrót przyniózszy, z tłumami ludzi chciał ofiarować.
4.GDAŃSKA.1881Tedy kapłan Jowisza, który był przed miastem ich, woły z wieńcami do wrót przywiódłszy, chciał ofiary z ludem sprawować.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę.
6.JACZEWSKI(14:12) Kapłan Jowiszów, który na przedmieściu miał świątynię, przygotowywał już woły i wieńce przed mieszkaniem Apostołów, aby łącznie z ludem złożyć im ofiarę.
7.SZCZEPAŃSKI(14:12) A kapłan podmiejskiej świątyni Jowisza przywiódł woły i wieńce do bramy i chciał wraz z ludem, składać ofiary.
8.DĄBR.WUL.1973(14:12) A kapłan podmiejskiej świątyni Jowisza przywiódł przed bramę woły i wieńce i zamierzał z ludem składać ofiarę.
9.DĄBR.GR.1961A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa przywiódł przed bramę woły i wieńce i zamierzał wraz z ludem złożyć ofiarę.
10.TYSIĄCL.WYD5A kapłan Zeusa, [którego świątynia była] przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz [przyniósł] wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę.
11.BRYTYJKAA kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę.
12.POZNAŃSKAKapłan Zeusa z podmiejskiej świątyni przyprowadził woły i przyniósł wieńce przed bramę, i razem z tłumem chciał złożyć ofiarę.
13.WARSZ.PRASKAA kapłan ze znajdującej się przed miastem świątyni Zeusa przyprowadził do bramy woły, przyniósł ze sobą wawrzynowe wieńce i razem z tłumem chciał na ich cześć złożyć ofiarę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz i kapłan posągu Zeusa, który był z przodu ich miasta, sprowadził do wrót byki oraz girlandy, i wraz z tłumem chciał złożyć ofiarę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA kapłan Zeusa, którego świątynia znajdowała się u wejścia do miasta, sprowadził do bram okryte wieńcami woły i, wraz z tłumem, chciał je złożyć w ofierze.
16.TOR.NOWE.PRZ.A kapłan Zeusa, ze świątyni będącej przed ich miastem, przyprowadził do bram woły z wieńcami i chciał wraz z ludem złożyć im ofiarę.