« DzA 14:16 Dzieje Apostolskie 14:17 DzA 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Acz siebie bez świadecstwa nie opuścił dobrze czyniąc, z nieba deżdże dając i pogody płodne, napełniając wychowania i dobrej myśli serca nasze.
2.WUJEK.1923(14:16) A iście nie zostawił samego siebie bez świadectwa, czyniąc dobrze z nieba, dawając dżdże i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i weselem serca nasze.
3.RAKOW.NTAczkolwiek nie oświadczonym samego siebie nie zaniechał, dobrze czyniąc, z nieba nam dżdże dawając, i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca nasze.
4.GDAŃSKA.1881Aczkolwiek nie zaniechał samego siebie prócz świadectwa, czyniąc dobrze, dawając nam z nieba dżdże i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i weselem serca nasze.
5.GDAŃSKA.2017Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełniał radością nasze serca.
6.JACZEWSKI(14:16) ale i dawał też dowody istnienia swojego: zsyłał on z nieba swe łaski, dawał deszcz i lata urodzajne, pokarmem i wesołością napełniał ludzi".
7.SZCZEPAŃSKI(14:16) ale nie zostawił Siebie bez świadectwa, bo jako dobroczyńca dawał z nieba deszcze i urodzaje, karmił nas i weselem serca nasze napełniał.
8.DĄBR.WUL.1973(14:16) ale nie zostawił siebie bez świadectwa, dobrodziejstwa czyniąc z nieba, dając deszcze i czasy urodzajne i napełniając pokarmem i radością serca nasze.
9.DĄBR.GR.1961lecz nie przestał świadczyć o sobie: czyniąc dobrodziejstwa, dając deszcze z nieba i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.
10.TYSIĄCL.WYD5ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca.
11.BRYTYJKAJednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne napełniając pokarmem i radością serca wasze.
12.POZNAŃSKAnie przestając jednak dawać świadectwa o sobie i udzielać dobrodziejstw: zsyłał bowiem deszcz z nieba w czasie urodzaju, dawał pokarm i radość sercom waszym.
13.WARSZ.PRASKAale czyniąc dobrze nie przestawał [Bóg] dawać świadectwa o sobie samym. On to zsyłał wam deszcz z nieba, wskutek czego mieliście urodzajne lata. On karmił was i napełniał radością wasze serca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednakże nie zostawił samego siebie bez świadectwa, czyniąc dobro, dając nam z nieba deszcze i urodzajne plony, napełniając pokarmem oraz radością nasze serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITchoć nie krył świadectwa o sobie. Wyświadczał wam dobro, zsyłał z nieba deszcz, dawał urodzaj, zapewniał pokarm i budził tym radość w waszych sercach.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jednakże w żadnym razie nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobro, dając nam z nieba deszcze i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością nasze serca.