« DzA 14:26 Dzieje Apostolskie 14:27 DzA 14:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy i zbór zgromadziwszy, opowiedzieli cokolwiek poczynił Bóg przez nie, i jako poganom otworzył drzwi wiary.
2.WUJEK.1923(14:26) A przyszedłszy i kościół zgromadziwszy, opowiedzieli, jako wielkie rzeczy Bóg uczynił z nimi, a iż poganom otworzył drzwi wiary.
3.RAKOW.NTA przyszedszy i zgromadziwszy zbór, opowiedzieli jako wielkie rzeczy uczynił Bóg z nimi, a iż otworzył Poganom drzwi wiary.
4.GDAŃSKA.1881A gdy tam przyszli i zgromadzili zbór, oznajmili, co Bóg przez nie uczynił, a iż poganom drzwi wiary otworzył.
5.GDAŃSKA.2017A gdy tam przyszli i zebrali kościół, opowiedzieli, co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary.
6.JACZEWSKI(14:26) Po przybyciu do tego miasta, zebranym wiernym opowiedzieli, co Bóg przez nich działał, a mianowicie, że przystęp do wiary i dla pogan otworzył.
7.SZCZEPAŃSKI(14:26) A po przybyciu zebrali gminę kościelną i opowiedzieli, jak wielkie rzeczy zdziałał Bóg, będący z nimi, i że poganom otworzył podwoje wiary.
8.DĄBR.WUL.1973(14:26) A gdy przybyli i zebrał się Kościół, oznajmili, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom podwoje wiary.
9.DĄBR.GR.1961Skoro przybyli i zebrał się Kościół, oznajmili, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom podwoje wiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
11.BRYTYJKAA gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył.
12.POZNAŃSKAPo swym przybyciu opowiedzieli zebranemu tam Kościołowi, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg będąc z nimi i jak poganom otworzył bramy wiary.
13.WARSZ.PRASKAKiedy po ich powrocie zebrała się cała tamtejsza gmina, opowiedzieli, ile to Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył również dla pogan dostęp do wiary.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przybyli oraz zebrali zbór zdawali relację, co Bóg wśród nich uczynił, i że poganom otworzył drzwi wiary.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu zaś i zgromadzeniu kościoła, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich dokonał, oraz o tym, że otworzył poganom drzwi wiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, oznajmili, jak wiele Bóg przez nich uczynił, i że otworzył poganom drzwi wiary.