« DzA 14:2 Dzieje Apostolskie 14:3 DzA 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Długi przeto czas zmieszkali bezpiecznie mówiąc w panu, który poświadczał słowu łaski swej i dawał znamiona i cuda czynić przez ręce ich.
2.WUJEK.1923Przetóż niemały czas strawili, bezpiecznie poczynając w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojéj i czynił, że znaki i cuda się działy przez ręce ich.
3.RAKOW.NTNie małyć tedy czas strawili beśpiecznie sobie poczynając w Panu, który świadczał o onej mowie łaski swej, i dawał to że się znamiona i cuda działy przez ręce ich.
4.GDAŃSKA.1881I byli tam przez długi czas, bezpiecznie mówiąc w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i czynił to, że się działy znamiona i cuda przez ręce ich.
5.GDAŃSKA.2017I byli tam przez długi czas, odważnie mówiąc w Panu, który dawał świadectwo słowu swojej łaski, sprawiając, że przez ich ręce dokonywały się znaki i cuda.
6.JACZEWSKIPrzez długi czas nikt tu wiernym nie zakłócił spokoju: Apostołowie bezpiecznie prowadzili dzieło Pana swojego, a on łaskami, znakami i cudami, które im czynić dozwolił, dawał świadectwo ich pracy.
7.SZCZEPAŃSKIMimo to długi czas spędzili na śmiałem przemawianiu w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej i sprawiał, że cuda i dziwy działy się przez ich ręce.
8.DĄBR.WUL.1973I przebywali tam przez długi czas, mężnie sobie poczynając w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej poprzez cuda i dziwy dziejące się za ich wpływem.
9.DĄBR.GR.1961I przebywali tam przez długi czas, odważnie przemawiając ufni w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej sprawiając, że za ich wpływem działy się znaki i cuda.
10.TYSIĄCL.WYD5Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce.
11.BRYTYJKAI przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski, swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce.
12.POZNAŃSKAPrzebywali tam dość długo przemawiając odważnie, pełni ufności do Pana, który potwierdzał słowo swojej łaski przez cuda i znaki, jakie się działy przez ich ręce.
13.WARSZ.PRASKAPozostali tam jednak dłuższy czas i odważnie głosili słowo Boże, pełni wiary w Pana, który znakami i cudami, dokonywanymi przez ich ręce, potwierdzał słowo swej łaski.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem spędzili tam dość duży czas, mówiąc otwarcie dzięki Panu, który świadczył za słowem swojej łaski i pozwalał, by przez ich ręce działy się znaki, i cuda.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd Paweł i Barnaba zatrzymali się tam na dłuższy czas i głosili odważnie, ufni w Panu, który potwierdzał słowa swojej łaski znakami i cudami, które za Jego sprawą działy się przez ich ręce.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przebywali tam więc przez dłuższy czas, śmiało mówiąc dzięki Panu, który poświadczał słowo swojej łaski i sprawiał, że przez ich ręce działy się znaki i cuda.