« 2Krn 5:5 2 Księga Kronik 5:6 2Krn 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król Salomon i wszystko zgromadzenie Izraelskie i wszyscy, którzy byli zgromadzeni przed skrzynię, ofiarowali barany i woły bez wszelkiéj liczby; bo tak wielkie było mnóstwo ofiar.
2.GDAŃSKA.1881Zatem król Salomon, i wszystko zgromadzenie Izraelskie, co się byli zeszli do niego przed skrzynię, ofiarowali owce i woły, których nie można obliczyć, ani obrachować przez mnóstwo.
3.GDAŃSKA.2017Potem król Salomon i całe zgromadzenie Izraela – zebrane u niego przed arką – złożyli w ofierze owce i woły, których nie można było zliczyć ani spisać z powodu wielkiej liczby.
4.KRUSZYŃSKIKról Salomon zaś i całe zgromadzenie izraelskie doń zwołane, znajdowali się przed arką. Ofiarowali owce i ciołki, które ze względu na mnóstwo, nie mogły być ani obliczone, ani porachowane.
5.TYSIĄCL.WYD5Król zaś Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed arką, składali w ofierze drobne i większe bydło, którego nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej ilości.
6.BRYTYJKAKról Salomon zaś i całe zgromadzenie izraelskie, które się u niego zebrało przy Skrzyni, składali na ofiary owce i bydło w takiej ilości, że nie da się liczby ich ustalić.
7.POZNAŃSKAKról Salomon wraz z całą społecznością Izraela, która zebrała się przy nim przed Arką, złożył w ofierze owce i woły w takiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani opisać.
8.WARSZ.PRASKANa samym przedzie, przed arką, szedł król Salomon oraz wszyscy synowie Izraela zebrani wokół niego. Składali oni tak wiele ofiar z owiec i cielców, że nikt nie był w stanie ich policzyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król Salomon i całe israelskie zgromadzenie, które się zeszło do niego, przed Skrzynię, ofiarowali owce i byki, których nie liczono oraz nie zliczono z uwagi na wielką ilość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Salomon natomiast i całe zgromadzenie Izraela, zebrane u niego przed skrzynią, składali w ofierze tak wiele owiec oraz bydła, że ich liczba była nie do ustalenia.