« 2Krn 5:6 2 Księga Kronik 5:7 2Krn 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wnieśli kapłani skrzynię przymierza Pańskiego na miejsce jéj, to jest, do wyrocznice kościelnéj, do świętego świętych, pod skrzydła Cherubim:
2.GDAŃSKA.1881Wnieśli tedy kapłani skrzynię przymierza Pańskiego na miejsce jej, do wnętrznego domu, to jest do świątnicy najświętszej pod skrzydła Cherubinów;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy kapłani wnieśli arkę przymierza PANA do wnętrza domu na jej miejsce, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubinów.
4.KRUSZYŃSKIKapłani przynieśli arkę przymierza Bożego z jej miejsca do świątyni domu, na miejsce najświętsze, pod skrzydła cherubów;
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów,
6.BRYTYJKAPotem kapłani umieścili Skrzynię Przymierza Pańskiego na miejscu jej w tylnej komnacie świątyni, w miejscu najświętszym pod skrzydłami cherubów.
7.POZNAŃSKAWnieśli więc kapłani Arkę Przymierza Jahwe na jej miejsce do Przybytku Domu Świętego, do miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów.
8.WARSZ.PRASKAKapłani przynieśli Arkę Przymierza Jahwe do świątyni, wprowadzili do Świętego Świętych i umieścili pod skrzydłami cherubów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kapłani wnieśli Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO na jej miejsce, do wnętrza Domu, do Świętego Świętych, pod skrzydła cherubinów;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłani przenieśli skrzynię Przymierza z PANEM do miejsca dla niej przeznaczonego w części wewnętrznej świątyni, do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów.