« Iza 23:10 Księga Izajasza 23:11 Iza 23:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rękę swą wyciągnął na morze, zatrwożył królestwa. Pan rozkazał przeciw Chanaan, aby starł mocarze jego:
2.GDAŃSKA.1881Rękę swoję wyciągnął na morze, zatrwożył królestwa. Pan rozkazał o Chanaanie, aby zburzone były twierdze jego;
3.GDAŃSKA.2017Wyciągnął swoją rękę nad morze, zatrząsnął królestwami. PAN wydał rozkaz przeciwko Kanaanowi, aby zburzyć jego twierdze;
4.CYLKOWRękę Swoję wyciągnął na morze, wstrząsnął królestwy: Wiekuisty rozporządził o Kanaanie, aby zburzone były twierdze jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyciągnął On rękę na morze, zatrząsł królestwami, Pan nakazał w sprawie Kanaanu, by zburzyć jego warownie.
6.BRYTYJKAPan wyciągnął swoją rękę na morze, wstrząsnął królestwami, kazał zburzyć twierdze kananejskie,
7.POZNAŃSKAWyciągał swą rękę nad morze, trząsł królestwami. [Lecz] Jahwe dał rozkaz przeciw Kanaanowi, by twierdze jego zburzono.
8.WARSZ.PRASKAI wyciągnął Pan swoją rękę nad morze, by potrząsnąć w ten sposób królestwami wszystkimi. To Pan zarządził zniszczenie wszystkich twierdz Kanaanu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyciągnął Swoją rękę na morze i wstrząsnął królestwami; WIEKUISTY rozporządził o Kanaanie, by były zburzone jego twierdze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN swą rękę wyciągnął nad morzem i wstrząsnął królestwami, a co do Kanaanu, rozkazał zburzyć jego twierdze.