« Iza 23:11 Księga Izajasza 23:12 Iza 23:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł. Nie przydasz więcéj, abyś się chlubiła, potwarz cierpiąca, panno, córko Sydońska! powstawszy przepraw się do Cethim, i tam téż nie będziesz miała odpoczynku.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Już się nie będziesz więcej weseliła, ty zgwałcona panno, córko Syońska! Powstań, przepraw się do Cytym; lecz i tam nie będziesz miała odpoczynku.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: Już nie będziesz się weselić, ty zhańbiona dziewico, córko Syjonu. Powstań, przepraw się do Kittim; lecz i tam nie będziesz miała odpoczynku.
4.CYLKOWI rzekł: Nie będziesz więcej się weseliła, shańbiona dziewico, córo Cydonu! Do Kittejczyków powstań i przejdź, - lecz i tam wytchnienia nie znajdziesz.
5.TYSIĄCL.WYD5Rzekł On: Nie będziesz się więcej radować, Dziewico zhańbiona, Córo Sydonu! Wstań, przepraw się do Kittim, tam również nie zaznasz spokoju.
6.BRYTYJKAI rzekł: Już nie będziesz się weselić, zhańbiona córko Sydonu, powstań, przepraw się do Kittim! Lecz i tam nie zaznasz spokoju.
7.POZNAŃSKAI rzekł: - Już się więcej weselić nie będziesz, pohańbiona dziewico, córko Sydonu? Powstań i płyń do Kittytów, lecz i tam nawet nie zaznasz spokoju!
8.WARSZ.PRASKAI powiedział Pan również: Nie oddawaj się już radościom, któraś została zgwałcona, o ty, córo Sydonu. Wstań i idź sobie do Kittim, ale tam również nie będzie dla ciebie odpocznienia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Nie będziesz się więcej weseliła, zhańbiona dziewico, córo Cydonu! Powstań i przejdź do Kittejczyków – lecz i tam nie znajdziesz wytchnienia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział: Już nie będziesz się cieszyć, zhańbiona dziewico córki Sydonu! Powstań, przepraw się na Cypr! Lecz tam też nie zaznasz spokoju.