« Iza 23:12 Księga Izajasza 23:13 Iza 23:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto ziemia Chaldejska, takowy lud nie był, Assur założył ją: w niewolą zagnali mocarze jego, podkopali domy jego, obrócili ją w gruz.
2.GDAŃSKA.1881Oto ziemia Chaldejska, ten lud nie był ludem. Assyryjczyk założył ją dla obywateli pustyń, którzy wysławili zamki jej, pobudowali pałace jej; ale on ją w gruz obrócił.
3.GDAŃSKA.2017Oto ziemia Chaldejczyków – ten lud nie był ludem. Asyryjczyk założył ją dla mieszkańców pustyni. Wznieśli jej wieże, pobudowali jej pałace, ale on obrócił ją w gruzy.
4.CYLKOWOto ziemia Kasdejczyków, tego narodu co nie istniał, Aszur przeznaczył ją dla mieszkańców pustyń, - oni ustawiają tarany swoje, burzą zamki jej, obracają ją w zwaliska.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto kraj Chaldejczyków - naród ten nie był [samodzielny], Asyria go przeznaczyła dla dzikich zwierząt - oni to wznieśli wieże oblężnicze; zburzyli jego pałace, obrócili go w rumowiska.
6.BRYTYJKAOto kraj Kittim – jest to lud, którego nie było; Asyryjczyk założył go dla żeglarzy. Ustawili maszyny oblężnicze, zburzyli jego pałace, obrócili go w gruzy.
7.POZNAŃSKAOto kraj [...] to jest ów naród, nie [...] [...] obrócił go w zgliszcza.
8.WARSZ.PRASKAOto kraina Kittim [Chaldejczycy – a nie Asyryjczycy – byli tym narodem, który założył Sydon jako schronienie dla pustynnej zwierzyny]. To Chaldejczycy zbudowali liczne wieże oblężnicze, zburzyli zamki [Sydonu] i całe miasto obrócili w gruzy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto ziemia Kasdejczyków, tego narodu, co nie istniał; Aszur przeznaczył ją dla mieszkańców pustyń; to oni ustawiają swe tarany, burzą jej zamki i obracają ją w zwaliska.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto ziemia chaldejska - lud, którego nie było; Asyryjczyk założył ją dla żeglarzy. Ustawili tarany, zburzyli jego pałace - zamienili je w ruiny!