« Iza 23:14 Księga Izajasza 23:15 Iza 23:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie w on dzień: W zapamiętaniu będziesz, o Tyrze! przez siedmdziesiąt lat, jako dni króla jednego: a po siedmdziesiąt lat będzie Tyrowi jako pieśń nierządnice.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, że w zapamiętaniu będzie Tyr przez siedmdziesiąt lat, przez wiek króla jednego. A po siedmdziesięciu latach Tyr znowu będzie miał piosnkę, jako piosnkę nierządnicy.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, że Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, na okres dni jednego króla. A po upływie siedemdziesięciu lat Tyr będzie śpiewał jak nierządnica.
4.CYLKOWI stanie się dnia onego, że zapomnianym będzie Cor przez siedmdziesiąt lat, jako przez czasy króla jednego. Po upływie siedmdziesięciu lat powiedzie się Corowi jak w owej piosnce o wszetecznicy:
5.TYSIĄCL.WYD5Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, według miary dni jednego króla. Pod koniec siedemdziesięciu lat przydarzy się Tyrowi, jak nierządnicy z piosenki:
6.BRYTYJKAI stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat – odpowiednio do wieku jednego króla – po upływie siedemdziesięciu lat powiedzie się Tyrowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy:
7.POZNAŃSKAI stanie się dnia tego, że Tyr pójdzie w zapomnienie na lat siedemdziesiąt, jakby na okres dni jednego króla. Z upływem zaś lat siedemdziesięciu stanie się z Tyrem tak, jak [to głosi] pieśń o nierządnicy:
8.WARSZ.PRASKAI dojdzie wtedy do tego, że w ciągu siedemdziesięciu lat Tyr będzie zapomniany przez wszystkich. Ale kiedy władzę obejmie inny król, po upływie owych lat siedemdziesięciu, Tyr stanie się jak ta nierządnica, o której śpiewa się:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia się stanie, że Cor będzie zapomniany przez siedemdziesiąt lat, jak przez czasy jednego króla. Po upływie siedemdziesięciu lat Corowi znów się powiedzie, jak w owej piosence o prostytutce:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI stanie się w tym dniu, że Tyr będzie zapomniany na siedemdziesiąt lat, na czas przypadający na jednego króla. Po upływie siedemdziesięciu lat będzie z Tyrem tak, jak w pieśni o nierządnicy: