« Iza 23:16 Księga Izajasza 23:17 Iza 23:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie po siedmdziesiąt lat: Nawiedzi Pan Tyr i przywiedzie go do myta jego: i będzie zaś nierząd płodził ze wszystkiemi królestwy ziemskiemi na ziemi.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się po wyjściu siedmdziesięciu lat, że Tyr Pan nawiedzi; ale się on zaś wróci do nierządniczego zysku swego, i będzie nierząd płodził ze wszystkiemi królestwami ziemi, na obliczu ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się po upływie siedemdziesięciu lat, że PAN nawiedzi Tyr, a ten wróci do czerpania korzyści ze swego nierządu i będzie go uprawiał ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi.
4.CYLKOWI będzie po upływie siedmdziesięciu lat, wspomni Wiekuisty na Cor, że wróci do myta swego, i będzie obcował ze wszystkiemi królestwy świata, na powierzchni ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Dojdzie więc do tego, pod koniec siedemdziesięciu lat, że Pan nawiedzi Tyr. Ten zaś powróci do swego zarobkowania i odda się nierządowi ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi.
6.BRYTYJKAPo upływie siedemdziesięciu lat nawiedzi Pan Tyr, a ten wróci znów do zarobku za swój nierząd i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi.
7.POZNAŃSKAI będzie tak, że po upływie siedemdziesięciu lat Jahwe nawiedzi Tyr, który znów wróci do swej zamożności wynikłej z nierządu i kokietować będzie wszystkie królestwa świata na powierzchni ziemi.
8.WARSZ.PRASKAI znowu, po upływie lat siedemdziesięciu, Pan nawiedzi Tyr. I wtedy znów zaczną uprawiać swój płatny nierząd. Będą cudzołożyć ze wszystkimi królestwami świata, gdzie tylko są na ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem po upływie siedemdziesięciu lat tak będzie, że WIEKUISTY wspomni na Cor, więc wróci do swego myta i będzie obcował ze wszystkimi królestwami na powierzchni ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo po upływie siedemdziesięciu lat PAN nawiedzi Tyr, a ten znów zacznie zarabiać na swym nierządzie. Będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata, po całej ziemi.