« Iza 23:17 Księga Izajasza 23:18 Iza 24:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą kupiectwa jego i myta jego poświęcone Panu: nie będą schowane ani odłożone; bo tym, którzy mieszkają przed Panem, będzie kupiectwo jego, aby jedli do sytości, i przyodziewali się aż do starości.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże kupiectwo jego, i zysk jego będzie poświęcony Panu. Do skarbu odłożony, i schowany nie będzie; ale tym, którzy mieszkają przed Panem, pożyteczne będzie kupiectwo jego, aby jedli do sytości, a mieli odzienie dobre.
3.GDAŃSKA.2017Lecz jego dochody i jego zysk będą poświęcone PANU. Nie będzie ich odkładać i gromadzić. Jego dochody będą dla tych, którzy przebywają przed PANEM, aby mogli jeść do syta i mieć dobre ubranie.
4.CYLKOWWszakże będzie przemysł i zysk jego poświęconym Wiekuistemu, nie będzie gromadzony i zamykany, ale i tym, co przebywają przed Wiekuistym, posłuży zarobek jego na pożywienie dostatnie i na strój okazały.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie.
6.BRYTYJKALecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu, nie będzie się go gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby się mogli najeść do syta i okazale się ubrać.
7.POZNAŃSKAAle jego dochody i zyski z [tego] nierządu będą poświęcone dla Jahwe. Nie będzie się ich gromadzić ani przechowywać, ale zysk jego będzie [oddany] na pożytek tych, którzy przebywają przed obliczem Jahwe, na dostatnie pożywienie [dla nich] i okazałe szaty.
8.WARSZ.PRASKAAle wtedy wszystko, co zarobią, wszelkie swoje zyski będą oddawać Panu. Niczego nie będą gromadzić ani przechowywać u siebie. Wszystkie ich zyski będą przekazane tym, którzy są przed obliczem Pana po to, aby mieli jedzenia pod dostatkiem i należyte odzienie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak jego przemysł i zysk będą poświęcone WIEKUISTEMU; nie będzie gromadzony i zamykany, ale posłuży na jego zarobek tym, co przebywają przed WIEKUISTYM; dostatną pożywienie i okazały strój.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA jego zysk i zarobek za nierząd będzie świętością dla PANA. Nie będzie się go gromadzić ani odkładać. Korzystać z niego będą mieszkający blisko PANA, by mogli się najeść do syta i okazale ubrać.