« Iza 23:2 Księga Izajasza 23:3 Iza 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na wodach mnogich nasienie Nilu, żniwo rzeczne zboże jego, stał się kupiectwem narodów.
2.GDAŃSKA.1881A którego dochody na wielkich wodach, nasienie Sychor, żniwo jego dochód z rzeki, a w którym był skład narodów.
3.GDAŃSKA.2017I ziarno Szichoru, sprowadzane przez wielkie wody, żniwo rzeki, było jego dochodem; był też rynkiem narodów.
4.CYLKOWA było na wodach wielkich zboże Szychoru, - żniwo rzeki, - zbiorem jego; był on targowiskiem narodów.
5.TYSIĄCL.WYD5o bezmiernych wodach. Ziarno znad Szichoru, żniwo znad Rzeki było jego bogactwem i przedmiotem handlu z narodami.
6.BRYTYJKASą na wielu wodach. Ich zbiorami są zasiewy Sychoru, a bogactwem dochody narodów.
7.POZNAŃSKANa wód bezmiarach nasiona Szichoru, zbiory [znad] Nilu były jego zyskiem. Był on rynkiem narodów.
8.WARSZ.PRASKAi przepływają niezmierzone wody. Zboże z nad Nilu, żniwa z nad rzeki to były twoje bogactwa; to je sprzedawaliście całemu światu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na wielkich wodach było zboże Szychoru – jego zbiorem stało się żniwo rzeki; on był targowiskiem narodów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITprzez rozległe morza! Ziarno Szichoru ich żniwem, z Nilu czerpią plony - kwitnie w nim handel narodów.