« Iza 23:3 Księga Izajasza 23:4 Iza 23:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zawstydź się, Sydonie! bo mówi morze, moc morska, rzekąc: Nie pracowałam rodząc, anim urodziła, i nie wychowałam młodzieńców, anim do lat dorosłych dochowała panien.
2.GDAŃSKA.1881Zawstydź się, Sydonie! bo rzekło morze, moc morska, mówiąc: Nie pracuję w porodzeniu, i nie rodzą, i nie wychowuję młodzieńców, ani odchowuję panien.
3.GDAŃSKA.2017Wstydź się, Sydonie. Przemówiło bowiem morze, przemówiła twierdza morska: Nie wiję się w bólu ani nie rodzę, nie wychowuję młodzieńców ani nie odchowuję dziewic.
4.CYLKOWZawstydź się Cydonie, gdyż woła morze, twierdza morska, mówiąc: Nie miałam bólów, nie rodziłam, anim wychowała młodzieńców, anim wypiastowała dziewic.
5.TYSIĄCL.WYD5Zawstydź się, Sydonie, bo morze przemówiło, <przystań morska rzekła>: Nie czułam bólu porodu i nie rodziłam, nie zapewniłam wychowania chłopcom ani dziewczętom rozwoju.
6.BRYTYJKAWstydź się, Sydonie, gdyż morze, twierdza nadmorska, rzekła: Ja nie wiłam się z bólu ani nie rodziłam, ani nie wychowałam młodzieńców i nie wypiastowałam dziewcząt.
7.POZNAŃSKAOkryj się wstydem, Sydonie! Oto tak woła morze, woła twierdza morska: - Nie leżysz w bólach i [już] nie rodzisz, i młodych synów nie karmisz, nie wychowujesz już panien.
8.WARSZ.PRASKAZaczerwień się ze wstydu Sydonie, bo oto mówi morze: Nie poczęłem, nie urodziłem i nie wychowałem żadnego młodzieńca, nie czuwałem nad wzrastaniem ani jednej dziewczyny.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawstydź się Cydonie, gdyż morze i twierdza morska woła, mówiąc: Nie miałam bólów, nie rodziłam; nie wychowywałam młodzieńców, ani nie piastowałam dziewic.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWstydź się, Sydonie, bo powiedziało morze, twierdza nadmorska tak rzekła: Nie miałam bólów i nie rodziłam, nie wychowałam młodzieńców i nie wypiastowałam dziewic.