« Iza 23:4 Księga Izajasza 23:5 Iza 23:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy usłyszą w Egipcie, będą żałować, gdy usłyszą o Tyrze.
2.GDAŃSKA.1881Jako nad powieścią o Egipcie, tak będą żałośni o Tyrze.
3.GDAŃSKA.2017Jak na wieść o Egipcie tak będą się wić na wieść o Tyrze.
4.CYLKOWGdy dojdzie wieść do Micraim, zadrżą na wieść o Corze.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy Egipcjanie posłyszą taką wieść, jak ta o Tyrze, wić się będą z żalu.
6.BRYTYJKAGdy wieść ta dotrze do Egiptu, drżeć będą jak na wieść o Tyrze.
7.POZNAŃSKAGdy Egpipt o tym się dowie, zadrży na wieść o [losie] Tyru.
8.WARSZ.PRASKANa wieść o tym zadrżą Egipcjanie i przerazi ich to, co Tyr spotkało.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy ta wieść dojdzie do Micraim, zadrżą na wieść o Corze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy ta wieść dotrze do Egiptu, zadrży, słysząc o Tyrze.