« Iza 23:7 Księga Izajasza 23:8 Iza 23:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto to umyślił o Tyrze, niegdy ukoronowanym, którego kupcy książęta, kramarze jego sławni na ziemi?
2.GDAŃSKA.1881Któż to postanowił o Tyrze, który koronuje insze? którego kupcy są książętami, a kramarze jego sławnymi na ziemi?
3.GDAŃSKA.2017Kto powziął takie postanowienie przeciw Tyrowi, który rozdawał korony, którego kupcy są książętami, a jego handlarze – szanowanymi ziemi?
4.CYLKOWKtóż postanowił to o Corze, co korony rozdzielał, którego kupcy książętami byli, a kramarze dostojnikami na ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Kto zgotował taki los Tyrowi rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie?
6.BRYTYJKAKtóż powziął to postanowienie o Tyrze, który jest ukoronowany, którego kupcy byli książętami, a jego kramarzy szanowano w świecie?
7.POZNAŃSKAKtóż to zdecydował o Tyrze, który rozdawał korony, którego kupcy byli książętami, a handlarze - wielmożami ziemi?
8.WARSZ.PRASKAA któż taki wyrok wydał już Tyrowi, który sam kiedyś rozdzielał korony? Na Tyr, którego kupcy byli książętami a handlarze – wielkimi tego świata?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto postanowił to o Corze, który rozdzielał korony, którego kupcy byli książętami, a kramarze dostojnikami na ziemi?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKto powziął ten plan przeciw Tyrowi, który rozdaje korony, którego kupcy byli książętami, a handlarze dostojnikami tej ziemi?