« Iza 23:8 Księga Izajasza 23:9 Iza 23:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pan zastępów umyślił to, aby ściągnął pychę wszelkiéj sławy, a ku zelżywości przywiódł wszystkie zacne na ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Pan zastępów postanowił to, aby ohydził pychę wszelkiej sławy, a żeby do zniewagi przywiódł wszystkich zacnych na ziemi.
3.GDAŃSKA.2017PAN zastępów to postanowił, aby poniżyć pychę całej jego chwały i aby znieważyć wszystkich szanowanych ziemi.
4.CYLKOWWiekuisty zastępów to postanowił, aby poniżyć dumę okazałości wszelkiej, aby zelżyć wszystkich dostojnych na ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata.
6.BRYTYJKAPan Zastępów powziął to postanowienie: poniżyć pychę, zohydzić wszelką wyniosłość wszystkich możnych świata.
7.POZNAŃSKAJahwe Zastępów to zdecydował, by pychę upokorzyć [oraz] wszelki przepych, by poniżyć wszystkich wielkich tej ziemi.
8.WARSZ.PRASKATo Pan Zastępów tak zawyrokował, aby poniżyć wyniosłość piękna tego miasta, i upokorzyć najmożniejszych świata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To postanowił WIEKUISTY Zastępów, by poniżyć dumę wszelkiej okazałości, aby zelżyć wszystkich dostojnych na ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN Zastępów tak postanowił: Poniżyć pychę, ukrócić wszelką wyniosłość u wszystkich dostojników ziemi.