« Mar 4:12 Ewangelia Marka 4:13 Mar 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im, niewieciesz podobieństwa tego? a jakoż poznacie wszytkie podobieństwa?
2.WUJEK.1923I rzekł im: Nie rozumiecie téj przypowieści? a jakóż zrozumiecie wszystkie przypowieści?
3.RAKOW.NTI mówi im: Nie wieciesz przypowieści tej? A jakoż wszytkie poznacie przypowieści?
4.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł do nich: Nie rozumiecie tego podobieństwa? A jakoż zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne przypowieści?
6.SZCZEPAŃSKII pyta ich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie wszystkie przypowieści?
7.GRZYM1936I pytał ich: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże wszystkie przypowieści zrozumiecie?
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Nie rozumiecie tej przypowieści? A jakże wszystkie przypowieści poznacie?
9.TYSIĄCL.WYD5I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści?
10.BRYTYJKAI rzekł im: Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?
11.POZNAŃSKAI mówi im: - Nie rozumiecie tej przypowieści, to jak pojmiecie wszystkie (inne) przypowieści?
12.WARSZ.PRASKAI powiedział do nich: Nie rozumiecie więc nawet tej przypowieści? Jakże zdołacie zrozumieć wszystkie inne?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im mówi: Nie widzicie tego podobieństwa, zatem jak zrozumiecie wszystkie podobieństwa?
14.EIB.BIBLIA.2016Nie rozumiecie tego przykładu? - zapytał. - Jak zatem zrozumiecie wszystkie inne?
15.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do nich: Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jak więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?