« Mar 4:1 Ewangelia Marka 4:2 Mar 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczył je w podobieństwach wiele, i mówił im w nauce swej.
2.WUJEK.1923I nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w nauce swojéj:
3.RAKOW.NTI nauczał ich w przypowieściach wiele rzeczy, i mówił im w nauce swej:
4.GDAŃSKA.1881I nauczał ich wiele rzeczy w podobieństwach, a mówił do nich w nauce swojej: Słuchajcie!
5.GDAŃSKA.2017A on nauczał ich wielu rzeczy w przypowieściach i mówił do nich w swojej nauce:
6.SZCZEPAŃSKII pouczał ich o wielu rzeczach w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej:
7.GRZYM1936I uczył ich wiele przez przypowieść, i mówił w nauce swojej:
8.DĄBR.WUL.1973I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej:
9.TYSIĄCL.WYD5Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
10.BRYTYJKAI nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim:
11.POZNAŃSKAI nauczał ich wiele w przypowieściach. Dawał im taką naukę: -
12.WARSZ.PRASKAI nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił nauczając:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nauczał ich w wielu podobieństwach, oraz mówił im w swojej nauce: Słuchajcie!
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował do nich takie słowa:
15.TOR.NOWE.PRZ.I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, i w swej nauce mówił do nich: