« Mar 4:8 Ewangelia Marka 4:9 Mar 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Kto ma uszy słuchać, niech słyszy.
2.WUJEK.1923I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
3.RAKOW.NTI mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niech słucha.
4.GDAŃSKA.1881I mówił im: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
5.GDAŃSKA.2017I mówił im: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
6.SZCZEPAŃSKII dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!
7.GRZYM1936I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
8.DĄBR.WUL.1973I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
9.TYSIĄCL.WYD5I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!
10.BRYTYJKAI mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.
11.POZNAŃSKAI mówił: - Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
12.WARSZ.PRASKAI powiedział: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także im mówił: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
14.EIB.BIBLIA.2016I podkreślił: Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa.
15.TOR.NOWE.PRZ.I mówił im: Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha.