« Psal 105:23 Księga Psalmów 105:24 Psal 105:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i śćwirdził jej nad nieprzyjaciele jego.
2.PS.PUŁAWSKI(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i stwierdził ji nad nieprzyjacielmi jego.
3.WUJEK.1923I rozmnożył lud swój bardzo: i zmocnił go nad nieprzyjacioły jego.
4.GDAŃSKA.1881Gdzie rozmnożył Bóg lud swój bardzo, i uczynił go możniejszym nad nieprzyjaciół jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdzie Bóg bardzo rozmnożył swój lud i uczynił go potężniejszym od jego wrogów.
6.GÖTZE.1937Uczynił lud Swój bardzo płodnym, i uczynił go liczniejszym od gnębicieli jego.
7.CYLKOWI rozmnożył naród Swój bardzo, i wzmógł go nad ciemięzców jego.
8.KRUSZYŃSKII bardzo rozmnożył Bóg naród swój, i uczynił go silniejszym od prześladowców jego.
9.ASZKENAZY I rozmnożył bardzo Swój lud i silniejszym go. uczynił, niźli jego gnębiciele.
10.SZERUDAI rozmnożył lud swój bardzo, i uczynił go silniejszym nad nieprzyjaciół jego.
11.TYSIĄCL.WYD1(104:24) I bardzo rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od wrogów.
12.TYSIĄCL.WYD5Licznie rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
13.BRYTYJKAI rozmnożył lud swój bardzo, I uczynił go potężniejszym niż nieprzyjaciół jego.
14.POZNAŃSKAI bardzo rozmnożył [Bóg] swój lud, silniejszym go uczynił od jego wrogów.
15.WARSZ.PRASKAA Bóg rozmnożył szybko swój lud i uczynił go potężniejszym niż jego oprawcy,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I bardzo rozmnożył swój naród, uczynił go możniejszym ponad jego ciemięzców.
17.EIB.BIBLIA.2016A tam Bóg bardzo rozmnożył swój lud, Uczynił go mocniejszym od jego nieprzyjaciół.