« Psal 105:3 Księga Psalmów 105:4 Psal 105:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie obliczaja jego weżgi!
2.PS.PUŁAWSKI(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie oblicza jego weżdy!
3.WUJEK.1923Szukajcie Pana, a bądźcie umocnieni: szukajcie oblicza jego zawsze.
4.GDAŃSKA.1881Szukajcież Pana i mocy jego; szukajcie oblicza jego zawsze.
5.GDAŃSKA.2017Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza.
6.GÖTZE.1937Dążcie do Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego ustawicznie!
7.CYLKOWBadajcie Boga i wspaniałość Jego, szukajcie oblicza Jego wciąż.
8.KRUSZYŃSKISzukajcie Pana i mocy Jego; i szukajcie bezustannie Jego oblicza.
9.ASZKENAZY Szukajcie Jehowy i mocy Jego, pożądajcie oblicza Jego zawsze,
10.SZERUDASzukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego!
11.TYSIĄCL.WYD1(104:4) Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza.
12.TYSIĄCL.WYD5Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
13.BRYTYJKASzukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!
14.POZNAŃSKAMyślcie często o Jahwe i Jego mocy, szukajcie zawsze Jego oblicza.
15.WARSZ.PRASKASzukajcie Pana i potęgi Jego, oblicza Jego zawsze szukajcie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Badajcie WIEKUISTEGO oraz Jego wspaniałość, wciąż szukajcie Jego oblicza.
17.EIB.BIBLIA.2016Szukajcie PANA i Jego mocy, Szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie!