« 1Sam 12:25 1 Księga Samuela 13:1 1Sam 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Syn jednego roku był Saul, gdy począł królować, a dwie lecie królował nad Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881Saul tedy pierwszego roku królowania swego (bo tylko dwa lata królował nad Izraelem,)
3.GDAŃSKA.2017Saul królował już rok, a gdy królował dwa lata nad Izraelem;
4.CYLKOWGdy Saul rok jeden panował - dwa lata zaś panował nad Izraelem -
5.KRUSZYŃSKIGdy Saul rok jeden panował - dwa lata zaś panował nad Izraelem -
6.TYSIĄCL.WYD5Saul miał... lat, gdy został królem, a dwa lata panował nad Izraelem.
7.BRYTYJKASaul miał pięćdziesiąt lat, gdy został królem, i dwadzieścia dwa lata panował nad Izraelem.
8.POZNAŃSKASaul miał ... lat, gdy został królem i ... dwa lata panował nad Izraelem.
9.WARSZ.PRASKASaul miał… lat, gdy został królem, i rządził Izraelem przez dwa lata.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy Saul panował jeden rok, zaś dwa lata królował nad Israelem
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul miał [trzydzieści] lat [u początków] swego panowania, a [czterdzieści] dwa lata panował nad Izraelem.