« 1Sam 13:10 1 Księga Samuela 13:11 1Sam 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do niego Samuel: Coś uczynił? Odpowiedział Saul: Bom widział, iż się lud rozchodził odemnie, a tyś nie przyszedł wedle dni namówionych, a Philistynowie zgromadzili się byli w Machmas:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Samuel: Cóżeś uczynił? Odpowiedział Saul: Iżem widział, że się rozchodzi lud odemnie, a tyś nie przyszedł na czas naznaczony, Filistynowie się też zebrali do Machmas,
3.GDAŃSKA.2017I Samuel zapytał: Co uczyniłeś? Saul odpowiedział: Ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni zgromadzili się w Mikmas;
4.CYLKOWI rzekł Samuel: Cóżeś uczynił? I odpowiedział Saul: Ponieważ widziałem, że się rozprasza lud odemnie, a ty na oznaczony dzień nie przybywasz, gdy Filistyni się zgromadzili w Michmas,
5.KRUSZYŃSKITedy rzekł Samuel: "Coś ty uczynił?" Saul odpowiedział: "Ponieważ widziałem, że lud rozprasza się odemnie, a ty nie przyszedłeś według oznaczonego czasu, Filistyni zaś zgromadzili się w Mikmas,
6.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Samuel: Cóż uczyniłeś? Odpowiedział Saul: Ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas,
7.BRYTYJKAI zapytał Samuel: Co uczyniłeś? A Saul odrzekł: Gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas,
8.POZNAŃSKASamuel zapytał: - Coś uczynił? Saul odpowiedział: - Widząc, że lud mi się rozprasza, a ty nie przychodzisz w oznaczonym czasie, Filistyni zaś już się zgromadzili w Mikmas,
9.WARSZ.PRASKAWtedy Samuel zapytał: Cóżeś ty uczynił? A Saul na to: Kiedy zobaczyłem, że ludzie mnie opuścili i odeszli daleko ode mnie, a ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyni zaś gromadzili się tymczasem w Mikmas,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Samuel powiedział: Co uczyniłeś? Więc Saul odpowiedział: Ponieważ widziałem, że lud się ode mnie rozprasza, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, podczas gdy Pelisztini zgromadzili się w Michmas,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Samuel zapytał: Co uczyniłeś? Saul odpowiedział: Ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikmas,