« 1Sam 13:15 1 Księga Samuela 13:16 1Sam 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Saul i Jonathas, syn jego, i lud, który się nalazł z nimi, byli w Gabaa Benjamin, a Philistynowie położyli się byli w Machmas.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż Saul, i Jonatan, syn jego, i lud, który się znalazł przy nim, zostali w Gabaa w Benjamin, a Filistynowie leżeli obozem w Machmas.
3.GDAŃSKA.2017Saul więc i jego syn Jonatan oraz lud, który znajdował się przy nich, zostali w Gibea Beniamina. Filistyni zaś rozbili obóz w Mikmas.
4.CYLKOWOtóż Saul i Jonatan, syn jego, i lud, który znajdował się przy nich, zostawali w Geba, w Binjaminie, podczas gdy Filistyni obozowali w Michmas.
5.KRUSZYŃSKISaul i Jonatan, syn jego, tudzież lud będący z nimi, pozostali w Geba, w Beniaminie, Filistyni zaś obozowali w Mikmas.
6.TYSIĄCL.WYD5Saul, syn jego, Jonatan, i lud, który się przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina, Filistyni zaś obozowali w Mikmas.
7.BRYTYJKAA Saul i Jonatan, jego syn, i zastęp, który się znalazł przy nich, mieszkali w Gibei Beniaminowej, Filistyńczycy zaś stanęli obozem w Michmas.
8.POZNAŃSKASaul, jego syn Jonatan i ludzie, którzy im towarzyszyli, zostali w Giba Beniaminowym, Filistyni zaś rozbili obóz w Mikmas.
9.WARSZ.PRASKASaul, Jonatan, jego syn, oraz wszyscy ludzie, którzy z nim byli, rozbili obóz pod Gibea w pokoleniu Beniamina; natomiast Filistyni stali w Mikmas.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Saul, jego syn Jonatan i lud, który się przy nim znajdował, pozostawali w Geba, w Binjaminie – podczas gdy Pelisztini obozowali w Michmas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul, jego syn Jonatan oraz zgromadzone przy nich siły przebywały więc w Gebie Beniaminickiej, podczas gdy Filistyni stali obozem pod Mikmas.