« 1Sam 13:17 1 Księga Samuela 13:18 1Sam 13:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A drugi ciągnął drogą Bethoron: trzeci obrócił się ku drodze granice, przyległéj dolinie Seboim, ku puszczy.
2.GDAŃSKA.1881A drugi hufiec obrócił się drogą ku Betoron; trzeci zaś hufiec udał się drogą ku granicy przyległej dolinie Soboim ku puszczy.
3.GDAŃSKA.2017Drugi oddział skierował się w stronę Bet-Choron. Trzeci zaś oddział udał się w stronę granicy przylegającej do doliny Seboim – ku pustyni.
4.CYLKOWHufiec drugi skierował się drogą do Beth Horon, a hufiec trzeci skierował się drogą ku granicy, która widnieje nad doliną Ceboim ku pustyni.
5.KRUSZYŃSKIjeden zaś hufiec zwrócił się drogą Beth-Horon, a jeden hufiec skierował się ku granicy, która widnieje nad doliną Cebojim, ku pustyni.
6.TYSIĄCL.WYD5Inny zaś hufiec skierował się w drogę do Bet-Choron, jeszcze inny hufiec poszedł drogą ku granicy biegnącej nad doliną Seboim w kierunku pustyni.
7.BRYTYJKADrugi hufiec skierował się w stronę Bet-Choron, a trzeci hufiec skierował się w stronę Geby, zwróconej ku dolinie hien w stronę pustyni.
8.POZNAŃSKAdrugi oddział udał się w kierunku do Bet-Choron; a trzeci udał się drogą graniczną wznoszącą się nad doliną Cebojim, od strony pustyni.
9.WARSZ.PRASKAdruga posuwała się drogą na Bet–Choron, a trzecia wzdłuż granicy wiodącej przez dolinę Seboim w kierunku pustyni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Drugi hufiec skierował się drogą do Beth Horon, a trzeci hufiec skierował się drogą ku granicy, która prowadzi nad doliną Ceboim, ku pustyni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITdrugi na drogę do Bet-Choron, a trzeci oddział skierował się drogą ku granicy biegnącej wzdłuż doliny Seboim, w kierunku pustyni.