« 1Sam 13:18 1 Księga Samuela 13:19 1Sam 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale kowal nie najdował się we wszystkiéj ziemi Izraelskiéj; bo opatrzyli byli Philistynowie, aby snadź Hebrejczycy nie uczynili miecza albo oszczepu.
2.GDAŃSKA.1881Ale kowal nie znajdował się we wszystkiej ziemi Izraelskiej; bo byli zabieżeli temu Filistynowie, żeby snać Hebrejczycy nie robili mieczów ani oszczepów.
3.GDAŃSKA.2017Lecz w całej ziemi Izraela nie było żadnego kowala, bo Filistyni mówili: Niech Hebrajczycy nie robią mieczów ani włóczni.
4.CYLKOWPłatnerza zaś nie było żadnego w całym kraju izraelskim. Myśleli bowiem Filistyni: Mogliby sobie Hebrajczycy miecze albo lance przygotować!
5.KRUSZYŃSKIKowala zaś nie było w całej ziemi izraelskiej, mówili bowiem Filistyni: "by Hebrajczycy nie przygotowali miecza, ani lancy".
6.TYSIĄCL.WYD5W całej ziemi izraelskiej nie było [wtedy] żadnego kowala, dlatego że Filistyni mówili: Niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni!
7.BRYTYJKAA w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy.
8.POZNAŃSKAW całym zaś kraju izraelskim nie było [ani jednego] kowala, bo Filistyni powiedzieli sobie: [Nie dopuścimy], by Hebrajczycy mogli zrobić sobie miecz czy oszczep.
9.WARSZ.PRASKAW całym kraju izraelskim nie było ani jednego kowala, bo Filistyni powiedzieli sobie: Nie dopuścimy do tego, żeby Hebrajczycy mogli sporządzać sobie miecze albo włócznie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wtedy, w całym kraju israelskim nie było żadnego płatnerza. A Pelisztini myśleli: Hebrajczycy mogli sobie przygotować lance, lub miecze.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie w całej ziemi Izraela nie można było znaleźć kowala. Stało się tak za sprawą Filistynów, którzy nie chcieli, aby Hebrajczycy sami zaopatrywali się w miecze albo włócznie.