« 1Sam 13:19 1 Księga Samuela 13:20 1Sam 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto chodził wszystek Izrael do Philistynów, aby zaostrzał każdy lemiesz swój i motykę i siekierę i rydel.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż chadzał wszystek Izrael do Filistynów, ostrzyć sobie każdy lemiesz swój, i motykę swoję, i siekierę swoję, i rydel swój.
3.GDAŃSKA.2017Cały Izrael schodził więc do Filistynów, by każdy naostrzył sobie swój lemiesz, redlicę, siekierę i motykę.
4.CYLKOWMusiał się raczej z całego Izraela każdy do Filistynów zwrócić, gdy chciał naostrzyć lemiesz, sierp, siekierę albo rydel swój.
5.KRUSZYŃSKIMusiał się każdy z Izraelitów do Filistynów zwrócić, aby naostrzyć swój lemiesz, sierp, siekierę, albo rydel swój.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swoje lemiesze, topory, siekiery lub motyki.
7.BRYTYJKAWięc cały Izrael chodził do Filistyńczyków, jeśli chcieli sobie naostrzyć swój lemiesz czy motykę, czy siekierę, czy oścień,
8.POZNAŃSKAKażdy Izraelita musiał [dlatego] udawać się do Filistynów, by naostrzyć swój lemiesz, swój topór, swoją siekierę i swój sierp.
9.WARSZ.PRASKATak więc wszyscy Izraelici musieli udawać się do Filistynów, kiedy chcieli naostrzyć swoje lemiesze, topory, siekiery lub motyki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo dotychczas, każdy z całego Israela, musiał się zwrócić do Pelisztinów, gdy chciał naostrzyć lemiesz, sierp, siekierę, lub swój rydel.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici zatem chodzili do Filistynów, jeśli ktoś chciał naostrzyć lemiesz, motykę, siekierę albo sierp.