« 1Sam 13:20 1 Księga Samuela 13:21 1Sam 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak zatępiały były ostrza lemieszów i motyk i wideł i siekier, aż do ościenia, poprawy potrzebującego.
2.GDAŃSKA.1881Bo stępiały były ostrza lemieszów, i motyk, i wideł, i siekier aż do ościenia, które było ostrzyć potrzeba.
3.GDAŃSKA.2017Mieli bowiem tylko pilnik do ścierania lemieszy, motyk, wideł, siekier i ościeni.
4.CYLKOWPiła zaś o ostrzach służyła dla lemieszy i sierpów i dla wideł trójzębnych, i dla wyprostowania ośćca.
5.KRUSZYŃSKIPiła zaś o ostrzach służyła dla lemieszy, dla sierpów i dla wideł trójzębnych, dla siekier i dla wyprostowania ośćca.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem płacili za ostrzenie lemieszy i toporów dwie trzecie sykla, a jedną trzecią sykla za siekierę lub motykę.
7.BRYTYJKAGdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy lemieszów i motyk, i trójzębnych wideł, i siekier i nasadzanie ościeni na drągi u nich tylko było możliwe.
8.POZNAŃSKA[...]
9.WARSZ.PRASKAPłacili przy tym: za naostrzenie lemiesza albo topora dwie trzecie sykla, za naostrzenie motyki i wyprostowanie wideł jedną trzecią sykla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do lemieszy, sierpów, wideł trójzębnych i do wyprostowania ośćca służyła piła z ostrzami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLemiesz i motykę można było naostrzyć za dwie trzecie sykla, a za jedną trzecią widły i siekierę, można też było osadzić oścień.