« 1Sam 13:21 1 Księga Samuela 13:22 1Sam 13:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszedł dzień bitwy, nie nalazł się miecz i oszczep w ręku wszystkiego ludu, który był z Saulem i z Jonathą, oprócz Saula i Jonathy, syna jego.
2.GDAŃSKA.1881I było pod czas wojny, że się nie znajdował miecz, ani oszczep w ręku wszystkiego ludu, który był z Saulem, i z Jonatanem; tylko się znajdował u Saula i Jonatana, syna jego.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc się stało, że w dniu bitwy nie można było znaleźć miecza ani włóczni w ręku całego ludu, który był z Saulem i Jonatanem. Znajdowały się tylko u Saula i jego syna Jonatana.
4.CYLKOWI tak stało się, że w czasie wojny nie znajdowały się ani miecz ani lanca w ręku całego ludu, będącego przy Saulu i Jonatanie; znaleziono je tylko dla Saula i dla Jonatana, syna jego.
5.KRUSZYŃSKII stało się, że w czasie wojny nie było ani miecza, ani lancy w ręku całego narodu, który się znajdował przy Saulu i Jonatanie; znaleziono tylko dla Saula i dla jego syna Jonatana.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni; mieli je tylko Saul i syn jego, Jonatan.
7.BRYTYJKAToteż czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan, jego syn, mieli je.
8.POZNAŃSKAI dlatego w dzień walki nikt spośród ludu, który był z Saulem i Jonatanem, nie miał w ręku ani miecza, ani oszczepu. Posiadali je [tylko] Saul i jego syn Jonatan.
9.WARSZ.PRASKAKiedy nadszedł czas walki, nikt spośród ludzi Saula i Jonatana nie miał w ręku włóczni, ani miecza. Jedynie Saul i jego syn, Jonatan, mieli miecze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak się stało, że w czasie wojny, w ręku całego ludu będącego przy Saulu i Jonatanie, nie znajdowały się ani miecz, ani lanca; znaleziono je tylko dla Saula i jego syna Jonatana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego w czasie wojny nie można było znaleźć u ludzi Saula i Jonatana miecza ani włóczni. Uzbrojeni w nie byli tylko sam Saul i jego syn Jonatan.