« 1Sam 13:22 1 Księga Samuela 13:23 1Sam 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyszła tedy straż Philistyńska, aby przeszła do Machmas.
2.GDAŃSKA.1881A straż Filistyńska wyszła na drogę ku Machmas.
3.GDAŃSKA.2017A załoga Filistynów wyruszyła na przełęcz Mikmas.
4.CYLKOWAle straż polowa Filistynów wyruszyła do wąwozu przy Michmas.
5.KRUSZYŃSKII wyruszyła załoga filistyńska do wąwozu Mikmas.
6.TYSIĄCL.WYD5Straże filistyńskie wyruszyły ku wąwozowi koło Mikmas.
7.BRYTYJKAA jeden oddział filistyński ruszył ku przełęczy Michmas.
8.POZNAŃSKAOddział filistyński zaś udał się na przełęcz [wiodącą do Mikmas].
9.WARSZ.PRASKAStraże filistyńskie udały się na przełęcz koło Mikmas.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś straż polowa Pelisztynów wyruszyła do wąwozu przy Michmas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOddział Filistynów wyszedł zaś ku przełęczy Mikmas.