« 1Sam 13:4 1 Księga Samuela 13:5 1Sam 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Philistynowie téż zgromadzili się, aby walczyli na Izraela, trzydzieści tysięcy wozów, i sześć tysięcy jezdnych, a ostatek ludu pospolitego tak wiele jako piasku, który jest na brzegu morskim bardzo wielki: i wyciągnąwszy położyli się obozem w Machmas na wschód Bethawen.
2.GDAŃSKA.1881Filistynowie też zebrali się, aby walczyli z Izraelem, mając trzydzieści tysięcy wozów, i sześć tysięcy jezdnych, a ludu bardzo wiele jako piasku, który jest na brzegu morskim, i ciągnęli a położyli się obozem w Machmas, na wschód słońca od Betawen.
3.GDAŃSKA.2017Filistyni też zgromadzili się do walki z Izraelem: trzydzieści tysięcy rydwanów i sześć tysięcy jeźdźców, a ludu tak dużo jak piasku nad brzegiem morza. I nadciągnęli, i rozbili obóz w Mikmas, na wschód od Bet-Awen.
4.CYLKOWZebrali się również Filistyni do walki z Izraelem w sile trzydziestu tysięcy wozów wojennych i sześciu tysięcy konnicy; lud też pieszy był tak liczny, jak piasek nad wybrzeżem morza. I nadciągnęli i rozłożyli się obozem w Michmas, po wschodniej stronie Beth-Awenu.
5.KRUSZYŃSKIFilistyni się zebrali, aby walczyć z Izraelem, mieli trzydzieści tysięcy wozów, sześć tysięcy konnicy i mnóstwo narodu, jako piasek nad brzegiem morza. Wyruszyli i stanęli obozem w Mikmas, na wschód od Beth-Awen.
6.TYSIĄCL.WYD5Również i Filistyni zgromadzili się do walki przeciw Izraelowi: trzy tysiące rydwanów i sześć tysięcy konnicy, piechoty zaś było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy, rozłożyli obóz w Mikmas, po wschodniej stronie Bet-Awen.
7.BRYTYJKAFilistyńczycy także zebrali się, aby rozpocząć wojnę z Izraelem, w trzydzieści tysięcy wozów wojennych, sześć tysięcy jezdnych, a ludu takie mnóstwo, jak piasku nad brzegiem morza. Ruszyli więc i stanęli obozem pod Michmas, na wschód od Bet-Awen.
8.POZNAŃSKAFilistyni [też] zgromadzili się do walki z Izraelem: [zebrali] trzy tysiące wozów i sześć tysięcy jeźdźców oraz tak wielkie mnóstwo ludu, jak piasku na brzegu morza. Ruszyli więc i rozłożyli się obozem w Mikmas, na wschód od Bet-Awen.
9.WARSZ.PRASKAStanęli tedy Filistyni do walki z Izraelitami. Mieli trzy tysiące rydwanów, sześć tysięcy jeźdźców i niezliczone mnóstwo, jak piasek nad brzegiem morza, pieszych wojowników. Ruszyli w drogę i rozbili [pierwsze] obozowisko w Mikmas, po wschodniej stronie Bet–Awen.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również zebrali się Pelisztyni do walki z Israelem, w sile trzydziestu tysięcy wojennych wozów i sześciu tysięcy konnicy. A pieszy lud był tak liczny, jak piasek na wybrzeżu morza. I nadciągnęli oraz rozłożyli się obozem w Michmas, po wschodniej stronie Beth–Awen.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni również zebrali się do walki z Izraelem. Było ich trzydzieści tysięcy, wystawili rydwany i sześć tysięcy jeźdźców, a pieszych tylu, co piasku nad brzegiem morza. Wszyscy oni wyruszyli i rozbili się obozem pod Mikmas, na wschód od Bet-Awen.