« 1Sam 13:5 1 Księga Samuela 13:6 1Sam 13:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co ujrzawszy mężowie Izraelscy, że w cieśniéj byli; (bo był lud utrapiony), pokryli się w jaskiniach, i w skrytych miejscach, i w skałach téż i w jamach i w studniach.
2.GDAŃSKA.1881Ale mężowie Izraelscy widząc, iż byli ściśnieni, (bo był uciśniony lud,)pokryli się w jaskini, i w obronne miejsca, i w skały, i w wieże, i w jamy.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Izraelici widzieli, że są w niebezpieczeństwie – gdyż lud był strapiony – ukryli się w jaskiniach, zaroślach, skałach, twierdzach i jamach.
4.CYLKOWWidząc tedy mężowie izraelscy, że w biedzie są, ponieważ trapiony był lud, pochował się lud w jaskiniach, cierniskach, rozpadlinach skalnych, wieżach i jamach.
5.KRUSZYŃSKILudzie z Izraela, widząc, że są w niebezpieczeństwie, lud bowiem był trapiony, pokrył się przeto lud w jaskiniach, krzakach, skałach, wieżach i jamach.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Izraelici spostrzegli, że są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, schowali się w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach.
7.BRYTYJKAA gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach, i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach,
8.POZNAŃSKASkoro Izraelici zobaczyli, że są w niebezpieczeństwie i że lud cierpi ucisk, pochowali się w jaskiniach, zaroślach, rozpadlinach skalnych, jamach i cysternach.
9.WARSZ.PRASKAIzraelici, znalazłszy się w obliczu bardzo poważnego niebezpieczeństwa, jako że wróg podszedł do nich już bardzo blisko, zaczęli szukać schronienia w jaskiniach, w rozpadlinach skalnych, w różnych dołach i [pustych] cysternach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie israelscy widzieli, że są w biedzie, ponieważ lud był trapiony, zatem pochował się w jaskiniach, skałach, wykopach i jamach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici zauważyli, że wróg zewsząd ich osacza i wypiera. Zaczęli więc szukać schronienia w jaskiniach, w ciernistych zaroślach, wśród skał, w grobowcach i w cysternach.