« 1Sam 13:8 1 Księga Samuela 13:9 1Sam 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Saul: Przynieście mi całopalenie i zapokojne. I ofiarował całopalenie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Saul: Przynieście do mnie ofiarę całopalenia, i ofiary spokojne; tamże ofiarował całopalenie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul powiedział: Przynieście mi całopalenie i ofiary pojednawcze. I złożył całopalenie.
4.CYLKOWRzekł tedy Saul: Sprowadźcie mi całopalenie i ofiary opłatne, poczem złożył całopalenie.
5.KRUSZYŃSKITedy rzekł Saul: "Sprowadźcie mi całopalenie i ofiary zapokojne". I złożył całopalenie.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Saul rzekł: Przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną. I złożył całopalenie.
7.BRYTYJKAI rzekł Saul: Przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną.
8.POZNAŃSKASaul polecił: - Przynieście mi ofiarę całopalną i błagalną. I złożył ofiarę całopalną.
9.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Saul: Przygotujcie się do złożenia całopalenia tudzież ofiary pojednania. I złożyli ofiarę całopalenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Saul powiedział: Sprowadźcie mi całopalenie oraz opłatne ofiary; po czym złożył całopalenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Saul postanowił: Przyprowadźcie mi ofiarę całopalną oraz ofiarę pokoju. I złożył ofiarę całopalną.