« Heb 10:21 List do Hebrajczyków 10:22 Heb 10:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przystąpmy zprawdziwym sercem, w upewnieniu wiary, wypłokani na sercach z sumnienia złośliwego, i wymyci na ciele wodą czystą.
2.WUJEK.1923Przystąpmy z prawdziwem sercem w zupełności wiary, pokropieni na sercach od sumnienia złego i omyci na ciele czystą wodą;
3.RAKOW.NTPrzystąpmy z prawdziwym sercem w zupełnym upewnieniu wiary, pokropieni na sercach od sumnienia złego, i omyci na ciele wodą czystą,
4.GDAŃSKA.1881Przystąpmyż z prawdziwem sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego,
5.GDAŃSKA.2017Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą.
6.JACZEWSKItedy i my, oczyściwszy serca i dusze nasze, wstępujemy tam z całą odwagą i wiarą.
7.SYMONprzystąpmy do niego z sercem szczerem i z wiarą pełną: oczyszczeni na sercach od złego sumienia przez pokropienie, i obmyci na ciele wodą czystą.
8.DĄBR.WUL.1973przystąpmy do niego szczerym sercem i z pełną wiarą, obmywszy serce od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.
9.DĄBR.GR.1961przystąpmy (do niego) szczerym sercem, z pełną wiarą, obmywszy serce ze skaz sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.
10.TYSIĄCL.WYD5przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
11.BRYTYJKAWejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą;
12.POZNAŃSKAprzystąpmy z czystymi sercami i pełnym zaufaniem, skorośmy przez pokropienie oczyścili serca ze świadomych grzechów i obmyli ciało oczyszczającą wodą.
13.WARSZ.PRASKAZechciejmy przeto zbliżyć się do Niego ze szczerym sercem i niezachwianą wiarą, oczyszczeni uprzednio na duszy od zła wszelkiego i obmyci na ciele wodą czystą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zbliżajmy się w pełni wiary do prawdziwego serca, będąc oczyszczeni w głębi ze złego sumienia oraz po obmyciu sobie ciała czystą wodą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITprzychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczoneod złego sumienia i ciało obmyte wodą czystą.