« Heb 10:25 List do Hebrajczyków 10:26 Heb 10:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo dobrowolnie grzeszącym nam po przyjęciu uznania prawdy, już się nie zostawa za grzechy offiary.
2.WUJEK.1923Bo jeźlibyśmy umyślnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, już nie zostawa ofiara za grzech;
3.RAKOW.NTAbowiem jeśli dobrowolnie grzeszymy po wzięciu znajomości prawdy, już więcej za grzech nie zostawa ofiara.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźlibyśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy;
6.JACZEWSKIKto poznawszy prawdę, dobrowolnie dopuścił się grzechu, dla tego śmierć Chrystusowa jest bezpożyteczną;
7.SYMONBo jeślibyśmy grzeszyli rozmyślnie po otrzymaniu znajomości prawdy, jużby nam nie pozostało ofiary za grzech,
8.DĄBR.WUL.1973Dla grzeszących bowiem rozmyślnie po otrzymaniu znajomości prawdy już nie ma ofiary za grzech,
9.DĄBR.GR.1961Bo dla rozmyślnie grzeszących, kiedy mają znajomość prawdy, już nie ma ofiary za grzech,
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy,
11.BRYTYJKABo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy,
12.POZNAŃSKAJeśli bowiem grzeszylibyśmy dobrowolnie, kiedy już otrzymaliśmy jasne poznanie prawdy, to nie ma dla nas nawet ofiary za grzechy,
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem, doszedłszy już do pełnego poznania prawdy, znów z całą świadomością dopuszczamy się nowych występków, to nie ma już ofiary, która mogłaby zmazać nasze grzechy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli my, po otrzymaniu poznania prawdy, dobrowolnie chybiamy celu, nie jest dłużej pozostawiana ofiara za grzechy,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeśli po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy, dobrowolnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy,